SME MANAGEMENT CONSULTING,​

een onderneming van de groep

Logo VS Invest Noir

SME Management Consulting adviseert en ondersteunt bedrijfsleiders in de overgang van hun huidige situatie naar een gewenste situatie. Wij helpen een visie te formuleren en een strategie uit te werken. Coaching en begeleiding in de persoonlijke ontwikkeling van de zaakvoerder behoren eveneens tot het dienstenpakket.

Daarnaast verleent SME Management Consulting advies op het vlak van beheer, voorziet in opleidingen op maat en komt tussen in de waardering van vennootschappen of activiteiten.

PRESTATIES

Sme Management Consulting - Conseils

Het beheer van een bedrijf wordt alsmaar complexer en het wordt daarom voor de bedrijfsleider moeilijk om een diagnose van een situatie te stellen en vervolgens degelijke en aangepaste informatie te bekomen. Hij kan daarvoor uiteraard beroep doen op experten in hun specifiek domein, zoals de boekhouder, de jurist, de informaticus, … maar wat doet u met vakoverstijgende vragen?

SME Management Consulting heeft een globale, multidisciplinaire aanpak want de kunst voor wat bedrijfsbeheer betreft, bestaat er juist in om alle puzzelstukjes netjes in elkaar te passen. Na een analyse van de situatie, helpen wij u om de informatie daar te zoeken waar ze effectief te vinden is om er een coherente oplossing mee samen te stellen die rekening houdt met alle aspecten van uw bedrijf. Omdat wij daarbij verder kijken dan onze neus lang is, verrassen onze adviezen vaak maar zijn ze toch pertinent.

U twijfelt aan uw capaciteiten – of aan deze van uw medewerkers – om de doelstellingen van uw bedrijf te realiseren ? Wij stellen een gestructureerd en doelgericht proces voor dat u en/of uw medewerkers inspireert tot reflectie en creativiteit om zo het persoonlijk en professioneel potentieel tot uiting te laten komen.

In overgangsperiodes is het belangrijk om zich bewust te zijn van de mogelijkheden die men in zich draagt zodat met het nodige zelfvertrouwen de uitdagingen aangegaan worden. Omdat dit zelfvertrouwen toeneemt naarmate men de mogelijkheden in zichzelf ontdekt, ontwikkelt en gebruikt, past SME Management Consulting alle communicatie- en relatietechnieken toe om ervoor te zorgen dat hij die iets wil realiseren dat ook effectief doet, zich daarvoor de nodige middelen geeft en – indien nodig – zijn attitude aanpast.

Sme Management Consulting - Accompagnement

Eens als de juiste diagnose gesteld is en u weet welke richting u uit wilt met uw bedrijf, kan het moeilijk blijken om een advies te vertalen in een actieplan. En zelfs wanneer u de visie, de strategie en het actieplan wel degelijk voor ogen heeft, kunnen allerlei factoren ertoe leiden dat uw situatie uiteindelijk niet bevredigend evolueert.

SME Management Consulting gaat daarom verder dan louter adviseren en actieplannen uitwerken. Omdat wij net als u het beste voorhebben met uw onderneming, staan wij aan uw zijde opdat u alle kansen benut om uw situatie een optimale wending te geven. Veranderingen lokken vaak weerstand uit waarbij u in moeilijkheden kan komen omwille van uw betrokkenheid. Wij ontlasten uw boodschap van voorgeschiedenis, ontmijnen rivaliteiten en moedigen u aan focus te behouden. Deze objectiverende en geruststellende begeleiding helpt u om uw doelstellingen te realiseren.

Sme Management Consulting - Formation

Het omzetten van situaties in uw voordeel of het aanvaarden van nieuwe uitdagingen kunnen beroep doen op vaardigheden waarover u nog niet (voldoende) beschikt. SME Management Consulting biedt u en uw medewerkers de opleiding aan die u op weg zet.

Wij gaan uit van een behoefteanalyse om het programma samen te stellen en bespreken met u het verwachte resultaat en de meest efficiënte methode. Onze opleidingen zijn praktijkgericht en aangepast aan de doelgroep.

Sme Management Consulting - Valorisation

U bent op het einde van het verhaal gekomen. U vertrekt met pensioen, u wilt gewoon wat anders gaan doen, iemand benadert u om uw bedrijf of één van haar afdelingen over te nemen, één van de activiteiten van uw bedrijf past niet meer in het plaatje, het partnerschap met uw vennoten verloopt moeilijk en u overweegt een opsplitsing van het bedrijf, …

Of u heeft juist een opportuniteit gezien en bent in de mogelijkheid om een bedrijf of een activiteit over te nemen…

Een bedrijf beschikt over vaste activa, een klantenportefeuille, een kennis en ervaring, een potentieel, … kortom: het is wat waard. U kan uiteraard zeggen dat het waard is wat iemand bereid is ervoor te betalen. Maar hoe beoordeelt u het bod dat u ontvangt of hoe weet u welk bod u kan doen? Waarop kan de bank zich steunen om de financiering van de transactie te overwegen?

Om het welslagen van deze transacties alle kansen te geven, stelt SME Management Consulting zijn expertise en ervaring op het vlak van het opstellen van waarderingsrapporten en info memoranda ter beschikking van verkopers en kopers. De volgende stappen zet men immers geruster als men zich op een objectief bepaalde waarde gebaseerd heeft.

Sme Management Consulting - Acquisition

U kent de waarde van het bedrijf of van een bepaalde activiteit… U heeft de juiste gesprekspartner ontmoet… Nu moet alles juist nog in kannen en kruiken gegoten worden. Ook daar staat u er niet alleen voor.

SME Management Consulting doet er alles voor om een evenwichtige transactie tot stand te laten komen zodat koper en verkoper onder de beste omstandigheden hun objectieven bereiken.

Wij begeleiden de besprekingen en zoeken naar de aangepaste clausules om de koper voldoende zekerheden te bieden en de verkoper te behoeden voor een eindeloos overdrachtsproces. Onze betrachting daarbij is om hetgeen besproken en afgesproken werd trouw om te zetten in een duidelijke overeenkomst.

Sme Management Consulting - Conseils

Het beheer van een bedrijf wordt alsmaar complexer en het wordt daarom voor de bedrijfsleider moeilijk om een diagnose van een situatie te stellen en vervolgens degelijke en aangepaste informatie te bekomen. Hij kan daarvoor uiteraard beroep doen op experten in hun specifiek domein, zoals de boekhouder, de jurist, de informaticus, … maar wat doet u met vakoverstijgende vragen?

SME Management Consulting heeft een globale, multidisciplinaire aanpak want de kunst voor wat bedrijfsbeheer betreft, bestaat er juist in om alle puzzelstukjes netjes in elkaar te passen. Na een analyse van de situatie, helpen wij u om de informatie daar te zoeken waar ze effectief te vinden is om er een coherente oplossing mee samen te stellen die rekening houdt met alle aspecten van uw bedrijf. Omdat wij daarbij verder kijken dan onze neus lang is, verrassen onze adviezen vaak maar zijn ze toch pertinent.

U twijfelt aan uw capaciteiten – of aan deze van uw medewerkers – om de doelstellingen van uw bedrijf te realiseren ? Wij stellen een gestructureerd en doelgericht proces voor dat u en/of uw medewerkers inspireert tot reflectie en creativiteit om zo het persoonlijk en professioneel potentieel tot uiting te laten komen.

In overgangsperiodes is het belangrijk om zich bewust te zijn van de mogelijkheden die men in zich draagt zodat met het nodige zelfvertrouwen de uitdagingen aangegaan worden. Omdat dit zelfvertrouwen toeneemt naarmate men de mogelijkheden in zichzelf ontdekt, ontwikkelt en gebruikt, past SME Management Consulting alle communicatie- en relatietechnieken toe om ervoor te zorgen dat hij die iets wil realiseren dat ook effectief doet, zich daarvoor de nodige middelen geeft en – indien nodig – zijn attitude aanpast.

Sme Management Consulting - Accompagnement

Eens als de juiste diagnose gesteld is en u weet welke richting u uit wilt met uw bedrijf, kan het moeilijk blijken om een advies te vertalen in een actieplan. En zelfs wanneer u de visie, de strategie en het actieplan wel degelijk voor ogen heeft, kunnen allerlei factoren ertoe leiden dat uw situatie uiteindelijk niet bevredigend evolueert.

SME Management Consulting gaat daarom verder dan louter adviseren en actieplannen uitwerken. Omdat wij net als u het beste voorhebben met uw onderneming, staan wij aan uw zijde opdat u alle kansen benut om uw situatie een optimale wending te geven. Veranderingen lokken vaak weerstand uit waarbij u in moeilijkheden kan komen omwille van uw betrokkenheid. Wij ontlasten uw boodschap van voorgeschiedenis, ontmijnen rivaliteiten en moedigen u aan focus te behouden. Deze objectiverende en geruststellende begeleiding helpt u om uw doelstellingen te realiseren.

Sme Management Consulting - Formation

Het omzetten van situaties in uw voordeel of het aanvaarden van nieuwe uitdagingen kunnen beroep doen op vaardigheden waarover u nog niet (voldoende) beschikt. SME Management Consulting biedt u en uw medewerkers de opleiding aan die u op weg zet.

Wij gaan uit van een behoefteanalyse om het programma samen te stellen en bespreken met u het verwachte resultaat en de meest efficiënte methode. Onze opleidingen zijn praktijkgericht en aangepast aan de doelgroep.

Sme Management Consulting - Valorisation

U bent op het einde van het verhaal gekomen. U vertrekt met pensioen, u wilt gewoon wat anders gaan doen, iemand benadert u om uw bedrijf of één van haar afdelingen over te nemen, één van de activiteiten van uw bedrijf past niet meer in het plaatje, het partnerschap met uw vennoten verloopt moeilijk en u overweegt een opsplitsing van het bedrijf, …

Of u heeft juist een opportuniteit gezien en bent in de mogelijkheid om een bedrijf of een activiteit over te nemen…

Een bedrijf beschikt over vaste activa, een klantenportefeuille, een kennis en ervaring, een potentieel, … kortom: het is wat waard. U kan uiteraard zeggen dat het waard is wat iemand bereid is ervoor te betalen. Maar hoe beoordeelt u het bod dat u ontvangt of hoe weet u welk bod u kan doen? Waarop kan de bank zich steunen om de financiering van de transactie te overwegen?

Om het welslagen van deze transacties alle kansen te geven, stelt SME Management Consulting zijn expertise en ervaring op het vlak van het opstellen van waarderingsrapporten en info memoranda ter beschikking van verkopers en kopers. De volgende stappen zet men immers geruster als men zich op een objectief bepaalde waarde gebaseerd heeft.

Sme Management Consulting - Acquisition

U kent de waarde van het bedrijf of van een bepaalde activiteit… U heeft de juiste gesprekspartner ontmoet… Nu moet alles juist nog in kannen en kruiken gegoten worden. Ook daar staat u er niet alleen voor.

SME Management Consulting doet er alles voor om een evenwichtige transactie tot stand te laten komen zodat koper en verkoper onder de beste omstandigheden hun objectieven bereiken.

Wij begeleiden de besprekingen en zoeken naar de aangepaste clausules om de koper voldoende zekerheden te bieden en de verkoper te behoeden voor een eindeloos overdrachtsproces. Onze betrachting daarbij is om hetgeen besproken en afgesproken werd trouw om te zetten in een duidelijke overeenkomst.

CONTACT OPNEMEN